อัพเดท: ออสเตรเลียกำลังจะยกเลิกวีซ่า 457, และจะมีวีซ่าใหม่มาแทนที่วีซ่า 457


นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลีย Malcolm Turnbull ได้ประกาศข่าวว่าอิมมิเกรชั่นกำลังจะสับวีซ่า 457 ออกจากโปรเกรมวีซ่าทำงานชั่วคราวของชาวต่างชาติ

ท่านนายกฯ กล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ส่งเสริมวัฒนธรรมหลากหลายและการอพยพเข้าประเทศได้อย่างสำเร็จ แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะให้ความสำคัญต่อ "ชาวออสเตรเลียเป็นอันดับแรก"

"ตามความเป็นจริงแล้ว คนงานชาวออสเตรเลียต้องได้รับความสำคัญก่อนที่จะได้รับเข้าทำงานในออสเตรเลีย" ท่านนายกฯกล่าวในวิดีโอโพสต์ใน Facebook วันนี้ (1/4/2017)"

"เราจะไม่อนุญาตให้วีซ่า 457 เป็นหนังสืออนุญาติของงานที่ชาวออสเตรเลียสามารถทำได้และควรที่จะทำ"

นายกฯ Turnbull กล่าวต่อว่า "วีซ่า 457 จะถูกแทนด้วยวีซ่าชั่วคราวใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อรับคนงานที่ดีที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดมาเป็นผลประโยชน์ของชาติ" วีซ่าใหม่มีดีไซน์ที่จะรับคนงานมาทำงานตำแหน่งที่ประเทศขาดแคลนทักษะจริงๆ รวมทั้งในภูมิภาคของออสเตรเลียด้วย"

โปรแกรมวีซ่าใหม่นี้จะมีกฎเกณฑ์ที่สูงขึ้น รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และการทดสอบตลาดแรงงานของคนออสเตรเลียท้องถิ่น

อัพเดท เกี่ยวกับโครงวีซ่าทำงานชั่วคราวของออสเตรเลียใหม่:

 • โปรแกรมวีซ่าใหม่จะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานความสามารถทางภาษาอังกฤษและการทดสอบตลาดแรงงานของคนออสเตรเลียท้องถิ่น

 • วีซ่าใหม่มีประเภท ระยะสั้นสองปี และลิสอาชีพที่จะขอวีซ่าได้จะลดน้อยลงมากจากลิสปัจจุบันที่มีมากกว่า 200 อาชีพ

 • วีซ่าประเภทที่สองจะเน้นยุทธศาสตร์ คือระยะยาวสี่ปี สำหรับอาชีพที่คาดแคลนมานาน และต้องใช้ระดับภาษาอังกฤษที่สูงกว่าวีซ่าประเภทสองปี

 • ผู้ที่จะได้วีซ่าทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

 • ผู้ที่จะได้วีซ่าทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีการตรวจสอบบันทึกทางอาญา หรือ police check (police clearance) ซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องใช้

 • วีซ่าประเภทสี่ปีก็จะต้องมีการทดสอบตลาดแรงงานของคนท้องถิ่น เป็นกฎบังคับในกรณีส่วนใหญ่

 • วีซ่าประเภทสองปีนี้จะไม่สามารถขอวีซ่าถาวร หรือ พีอาร์ได้

 • ทุกคนในออสเตรเลียที่ถือวีซ่า 457 อยู่ตอนนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงใหม่และจะสามารถทำงานต่อไปเหมือนเดิมได้ แต่ว่านายจ้างจะต้องโฆษณาหาคนงานก่อนที่จะจ้องแรงงานต่างชาติ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทสองปี $1,150 เหรีญดอลล่าออสเตรเลีย และค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทระยะยาวกว่า $2,400 เหรีญดอลล่าออสเตรเลีย

ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่าผู้ที่ถือวีซ่า 457 อยู่จะสามารถอยู่ได้ต่อไปแต่ว่าจะเลิกออกวีซ่าใหม่ เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้ง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านวีซ่าประเทศออสเตรเลียหรือโปรแกรมพีอาร์ วีซ่าถาวร กรุณาติดต่อ Sophos Migration วันนี้

#ภาษาไทย #thai #457 #WorkingVisa #migrationlawupdate

Featured Posts
Categories
About the Author

Anna Molina (MARN: 1461034) is the principal registered migration agent at Sophos Migration Specialist located in Perth, WA. She holds a bachelor degree from the University of Western Australia and a Postgraduate Certificate in Australian Migration Law and Practices from Murdoch University. She is also a member of the Migration Institute of Australia and Migration Alliance.

 

Book a consultation with her today

Registered Migration Agent:

Anna Molina

Sophos Migration Specialist

ABN 26 564 584 009

Connect online:

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean

Address: 30 Hope Street, Beechboro

                 Western Australia, 6063

Email:      sophosmigration@gmail.com

Tel:          + 614 01 543 995

Skype:     sophosmigration

Line:        annabenjung

© 2021 Sophos Migration Specialist. All rights reserved.