สัมมนาฟรี วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย 2016

FREE Student Visa New Framework Seminar for Thai Students!

ขอเชิญชวนเพื่อนๆ พ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานสัมมนาฟรีสำหรับคนไทยค่ะ เริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 อิมมิเกรชั่นออสเตรเลียจะเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของวีซ่านักเรียนใหม่ ท่านที่อยู่ในเพิร์ธสามารถมาร่วมสัมมนาได้ฟรี ได้รับข้อมูลพิเศษ ชนะรางวัล และ สามารถถามคำถามกับแอนนาได้เลยค่ะ ต้องลงชื่อที่นี่นะคะเพราะว่าที่จำกัด เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมลสถานที่สัมมนาค่ะ http://student2016sophos.eventbrite.com.au ส่วนท่านที่ไม่ได้อยู่ที่เพิร์ธ เพจเราจะเปิดวีดีโอสด Live ค่ะ

https://www.facebook.com/sophosmigration แอนนาเป็นไมเกรชั่นเอเย่นคนไทยในเพิร์ธที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับ Migration Agents Registration Authority แอนนาจบ ปรัญญาตรีจาก University of Western of Australia (UWA) และ Post Graduate Certificate of Australian Migration Law and Practices จากมหาลัย Murdoch University. แอนนาเป็นสมาชิคของ Migration Institute of Australia และ Migration Alliance. วันที่ 24, 28, 29 นี้แอนนาได้รับเชิญไปสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของวีซ่านักเรียน ร่วมถึงการแถลงข่าวอย่างพิเศษของอิมมิเกรชั่นโดยตรง แอนนาจึงอยากจะนำความรู้และข่าวสารมาถึงคนไทยด้วยกันค่ะ Anna Molina (MARN 1461034) www.sophosmigration.com

#Thai

Featured Posts