ลิสใหม่ของอาชีพ ทักษะ พีอาร์ (SOL and CSOL) 1 กรกฎาคม 2559

ลิสอาชีพใหม่ (Skilled Occupation Lists) หรือที่เรียกกันว่า ลิสทักษะ หรือ ลิสพีอาร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงและออกใหม่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 นี้นะคะ

 • Skilled Occupation List (SOL), และ

 • Consolidated Skilled Occupation List (CSOL).

วีซ่าชนิดดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบ:

 • Subclass 186 Employer Nominated Scheme (CSOL)

 • Subclass 189 Skilled Independent Visa (SOL)

 • Subclass 190 Skilled Nominated Visa (CSOL)

 • Subclass 402 Training and Research Visa (CSOL)

 • Subclass 457 Temporary Work (Skilled) Visa (CSOL)

 • Subclass 485 Temporary Graduate Visa (SOL)

 • Subclass 489 Skilled Regional (Provisional) Visa (CSOL and SOL)

ข้างล่างมีลิสทั้ง 2 มาให้ดูกันนะคะ แต่ละลิสยาวมาก ก็ให้ค่อยๆดูบนเว็บหรือดาวโหลดเก็บไว้ได้ค่ะ

Skilled Occupation List (SOL) 2016

Consolidated Skilled Occupation List (CSOL) 2016

อาชีพที่ถูกย้ายมาจากลิส SOL มาอยู่ลิส CSOL:

 • Mining Engineers (excluding Petroleum) วิศวกรเหมืองแร่

 • Petroleum Engineers วิศวกรปิโตรเลียม

 • Metallurgists นักโลหกรรม

 • Environmental Health Officers เจ้าหน้าที่อนามัยสิ่งแวดล้อม

 • Occupational Health & Safety Advisers ที่ปรึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • Dental Hygienists ทันตอนามัย

 • Dental Prosthetists ทันตกรรม

 • Dental Technicians ช่างเท็คนิคทันตกรรม

 • Dental Therapists นักทันตกรรมบำบัด

อาชีพที่ถูกเพิ่มมาในลิส SOL:

 • Orthotists or Prosthetist นักกายอุปกรณ์

 • Audiologists นักโสตสัมผัสวิทยา

ติดต่อสอบถามแอนนาว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบกับคุณอย่างไรได้ที่ sophosmigration@gmail.com หรือโทร +614 0154 3995

#SOL #CSOL #SkilledOccupationList #ConsolidatedSkilledOccupationList #Thai

Featured Posts
Categories
About the Author

Anna Molina (MARN: 1461034) is the principal registered migration agent at Sophos Migration Specialist located in Perth, WA. She holds a bachelor degree from the University of Western Australia and a Postgraduate Certificate in Australian Migration Law and Practices from Murdoch University. She is also a member of the Migration Institute of Australia and Migration Alliance.

 

Book a consultation with her today

Registered Migration Agent:

Anna Molina

Sophos Migration Specialist

ABN 26 564 584 009

Connect online:

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean

Address: 30 Hope Street, Beechboro

                 Western Australia, 6063

Email:      sophosmigration@gmail.com

Tel:          + 614 01 543 995

Skype:     sophosmigration

Line:        annabenjung

© 2021 Sophos Migration Specialist. All rights reserved.