คู่สามีภรรยาที่เป็นประชาชนของประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่มีวีซ่าถาวรออสเตรเลีย หรือประชาชนของนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถที่จะยื่นขอวีซ่าคู่สมรสได้ วีซ่านี้อนุญาติให้ผู้ถือเข้า/ออก หรืออาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียอย่างถาวร วีซ่านี้สามารถยื่นขอได้ทั้งใน และ นอกประเทศออสเตรเลีย

 

โดยปกติแล้วผู้ที่ยื่นขอวีซ่านี้ จะได้รับการยินยอมให้ถือวีซ่าชั่วคราว และหลังจาก 2 ปี ก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้

กรณีที่ผู้ยื่นขอจะได้วีซ่าถาวรก่อน 2 ปีมีดังนี้ 

 • สภาวะทางสุขภาพ

 • การทารุณกรรมในครอบครัว

 • การเสียชีวิตของคู่สมรสที่สปอนเซอร์

 • พิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเป็นคู่สมรสที่มีระยะเวลายาวนานเป็นอันสมควร 

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา (รวมทั้งคู่รักเพศเดียวกัน) ที่เป็นประชาชนของประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่มีวีซ่าถาวร หรือ ประชาชนของนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถที่จะยื่นขอวีซ่านี้ได้ วีซ่านี้อนุญาติให้ผู้ถือเข้า/ออก หรืออาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียอย่างถาวร วีซ่านี้สามารถยื่นขอได้ทั้งใน และ นอกประเทศออสเตรเลีย

 

คู่รักนั้นจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยาได้ถ้า

 • ไม่ได้แต่งงานกัน

 • มีความยินยอมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่มีการกีดกันใดๆ 

 • มีความจริงใจและดำเนินความสัมพันธ์ต่อไป 

 • อาศัยอยู่ด้วยกัน ไม่แยกกันอยู่อย่างถาวร

 • ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางครอบครัว

Prospective spouses of Australian citizens, Australian permanent residents may apply to enter into Australia. You must be outside of Australia when the visa is lodged and granted. This visa a valid for 9 months, during which the couple must register their wedding in any country. 

 

This visa allows you to:

 • travel in and out of Australia as often as you want,

 • work in Australia,

 • study in Australia,

 • apply for a Spouse Visa after your marriage.

คู่หมั้นของผู้ที่เป็นประชาชนชาวออสเตรเลีย ผู้ที่ถือวีซ่าถาวรสามารถที่จะยื่นขอวีซ่านี้เพื่อที่จะเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย  วีซ่านี้สามารถยื่นขอได้นอกประเทศออสเตรเลียเท่านั้น คุณต้องอยู่นอกประเทศออสเตรเลียทั้งตอนการยื่นขอวีซ่า และตอนที่มีการยินยอมให้วีซ่านี้กับคุณ วีซ่ามีอายุเพียง 9 เดือน และภายในช่วงนี้คู่รักจะต้องจดทะเบียนสมรสในประเทศใดก็ได้ 

 

วีซ่านี้อนุญาติให้ผู้ถือ

 • เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัด

 • ทำงานในออสเตรเลีย

 • ศึกษาในออสเตรเลีย 

 • ยื่นขอวีซ่าคู่สมรสหลังจากการแต่งงาน 

 
 
 

วีซ่าเด็ก อนุญาติให้ผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเด็กมาอยู่ที่ออสเตรเลียได้อย่างถาวร ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองจะเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าให้เด็ก

 

คุณสมบัติเหมาะสมของผู้ปกครองที่จะยื่นขอวีซ่าเด็กต้อง

 • เป็นผู้ถือสัญชาติประเทศออสเตรเลีย หรือ 

 • เป็นผู้ถือวีซ่าถาวรของออสเตรเลีย หรือ 

 • เป็นผู้ถือสัญชาติประเทศนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 

ถ้าผู้ปกครองถือวีซ่าชั่วคราวของคู่สามีภรรยา และรอวีซ่าถาวรอยู่ ก็สามารถที่จะนำบุตรที่ไม่ได้อยู่ในการยื่นขอวีซ่าสมรสมาที่ออสเตรเลียเพื่อรอวีซ่าด้วยได้

วีซ่าพ่อแม่อนุญาติให้ชาวออสเตรเลีย ผู้ที่ถือวีซ่าถาวร พีอาร์ หรือ ชาวนิวซีเลนด์บางคน สามารถที่จะสปอนเซอร์พ่อแม่ให้มาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ต้องอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องมาแล้วอย่างน้อง 2 ปี วีซ่าพ่อแม่นี้สามารถขอได้ทั้งจากในและนอกประเทศออสเตรเลีย เมื่อกำลังรอผลของวีซ่าอยู่ พ่อแม่สามารถขอวีซ่าอื่นเพื่อมาออสเตรเลียได้

 

วีซ่าพ่อแม่ มี 3 ชนิดหลักคือ:

 1. วีซ่าพ่อแม่ลงไม่ทุนสมทบ - อาจต้องรอถึง 30 ปี

 2. วีซ่าพ่อแม่ลงทุนสมทบ - ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มชึ้นมา แต่จะลดเวลารอวีซ่าเหลือเป็นประมาณ 2 ปี

 3. วีซ่าสปอนเซอร์พ่อแม่ชั่วคราว - สามารถมาเยี่ยมเยียนอยู่ออสเตรเลียได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี หรือ 5 ปี

วีซ่าญาติคนสุดท้ายอนุญาติให้ผู้ที่ไม่มีญาติหลงเหลือที่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว สามารถอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างถาวร

ผู้สปอนเซอร์ของวีซ่านี้ต้องเป็นญาติกัน เช่น

 • พี่น้อง

 • พี่น้อง คนละพ่อ หรือแม่

 • บิดา มารดา

 • คู่ครอง

และต้องมีอายุมากว่า 18 ปี อยู่อาศัยในออสเตรเลียและถือสัญชาติออสเตรเลียหรือพีอาร์ หรือชาวนิวซีเลนด์บางคน