ทำไมถึงต้องใช้บริการไมเกรชันเอเยน

 

ในออสเตรเลียไมเกรชันเอเยนต้องลงทะเบียนกับ Office of the Migration Agents Registration Authority นอกเหนือจากว่าผู้นั้นจะได้รับข้อยกเว้นจากการลงทะเบียน ในออสเตรเลียไมเกรชันเอเยนที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการย้ายถิ่นฐาน ไมเกรชันเอเยนทำงานแยกกันกับอิมมิเกรชันและไม่มีสิทธิ์ที่จะออกวีซ่าให้ได้ แต่สิ่งที่ไมเกรชันเอเยนจะทำได้คือ:

 

-ให้คำแนะนำเรื่องวีซ่าที่จะเหมาะสมกับคุณที่สุด และเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า

- แนะนำว่าต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อประกอบการยื่นวีซ่า

- ช่วยคุณกรอกข้อมูล และยื่นวีซ่า (การยื่นวีซ่าที่มีเอกสารครบถ้วนช่วยให้คุณได้รับการตัดสินจากอิมมิเกรชันได้ไวและง่ายขึ้น)

- เป็นตัวแทนติดต่อกับอิมมิเกรชันและองค์กรอื่นๆให้กับคุณ

 

กฏหมายอิมมิเกรชันของออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ถึงแม้เมื่อ 6 เดือนก่อน เพื่อนของคุณได้วีซ่าที่คุณอยากได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่คุณได้มาจากเพื่อนจะเหมาะสมสำหรับคุณ 

 
จะยื่นขอวีซ่ายังไง 

 

วีซ่ามีอยู่หลายชนิด เมื่อคุณรู้แล้วว่าวีซ่าชนิดไหนเหมาะสม คุณก็จะสามารถเริ่มดำเนินการยื่นวีซ่าได้

1. เช็คคุณสมบัติว่าเหมาะสมที่จะยื่นหรือไม่ วีซ่าบางตัวมีข้อจำกัดว่าให้ยื่นจากภายในหรือนอกออสเตรเลียเท่านั้น และวีซ่าบางตัวมีข้อจำกัด

2. เช็คข้อกำหนดของวีซ่าว่าต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้หรือไม่ เช่น การสอบวัดระดับวิชาชีพ ประกันสุขภาพ เงินสำรองประกันการใช้จ่ายในออสเตรเลีย

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และหลักฐานทางการเงิน เป็นต้น 

3. เช็คว่าได้รับแบบฟอร์ม และกรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้อง 

4. ยื่นแบบฟอร์มวีซ่า เอกสาร และ จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าตามสถานที่ที่กำหนดไว้

 
จะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะยื่นขอวีซ่าชนิดไหน

 

วีซ่าแต่ละชนิด มีเงื่อนไขต่างกันออกไป เช่น ผู้ที่มีวีซ่านักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวง ผู้ที่มีวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำงานได้ หรือ หากองค์กรสปอนเซอร์ ผู้นั้นต้องทำงานอยู่กับองค์กรนั้นเป็นเวลา 2 ปี

 

การเลือกว่าวีซ่าตัวไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้

- จุดประสงค์ของการเข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

- ระยะเวลาที่ตั้งใจจะอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

- ต้องการทำอะไรเมื่อวีซ่าที่มีอยู่หมดอายุไปแล้ว

- ต้องการใช้เงินประมาณเท่าไหร่

 

การปรึกษาไมเกรชันเอเยน จะช่วยแนะนำทางเลือกวีซ่าที่เหมาะสมและช่วยให้คำปรึกษาอย่างละเอียดกับคุณได้ โดยเฉพาะการยื่นวีซ่าด้วยข้อกำหนดต่างๆข้างต้น   

 
ความแตกต่างระหว่างวีซ่า TR และ PR  

Temporarily Residency Visa (TR) คือ วีซ่าที่อนุญาติให้เข้าออกจากออสเตรเลียได้ในเวลาที่จำกัด เมื่อTRหมดอายุแล้ว ผู้ถือวีซ่านี้จำเป็นต้องออกจากประเทศออสเตรเลีย หรือยื่นขอวีซ่าตัวใหม่

 

Permanent Residency Visa (PR) คือ วีซ่าที่อนุญาติให้อยู่ในออสเตรเลียอย่างถาวร แต่ว่าสิทธิ์ที่จะเข้าประเทศสามารถหมดอายุได้ ทั้งนี้ต้องยื่นเรื่องขอใหม่ทุกๆ 5 ปี การยื่นขอสิทธิแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลียก่อนที่คุณจะยื่นเรื่องขอวีซ่า

 
ถ้าอยากได้วีซ่าถาวรต้องทำอย่างไร 

วีซ่าถาวรสามารถที่จะยื่นได้ในหลายเส้นทาง ดังนี้ 

  • สปอนเซอร์โดยครอบครัว 

  • สปอนเซอร์โดยนายจ้าง 

  • ได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐ

  • การเสนอชื่อด้วยตนเอง

  • มีธุรกิจอยู่ในออสเตรเลีย

 
ถ้าอยู่ในสถานะ bridging visa จะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้ไหม

 

คุณไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้หลายๆตัวได้ถ้าคุณถือbridgingวีซ่าเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีข้อยกเว้นที่คุณสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าในประเทศได้ 

ติดต่อเราวันนี้เพื่อดูว่าคุณสามารถที่จะยื่นขอได้หรือไม่

 
จะยื่นขอวีซ่านักเรียนอย่างไร

 

วีซ่านักเรียนมีหลายชั้นย่อย ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ในแต่ละประเทศได้ถูกกำหนดให้มีการประเมินระดับขั้นที่1-3 (Assessment Level) และการประเมินนี้มีผลต่อการเตรียมหลักฐานที่ผู้ยื่นจะต้องแสดง 

 

ขั้นตอนที่สำคัญในการยื่นวีซ่านักเรียนเป็นดังนี้

  • เลือกหลักสูตร และสถาบันศึกษา

  • เช็คว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะสมัครหรือไม่ เช่น ประวัติการศึกษา และดูว่าหลักสูตรที่จะเลือกเรียนนั้นผ่านการรับรองมาตรฐานหรือไม่

  • ลงทะเบียนในหลักสูตร ต้องยื่นขอ และได้รับ Letter of Offer เซ็นรับ Letter of Offer ให้ค่ามัดจำ และไ้ด้รับ Certificate of Enrolment (CoE) ในการที่จะได้รับ CoE นั้น คุณจะต้องมีประกันสุขภาพ (Overseas Student Health Cover หรือ OSHC)

  • ยื่นขอวีซ่านักเรียนโดยใช้ฟอร์มที่ถูกต้อง และเอกสารที่ต้องใช้ยื่นคือ CoE และ ใบเสร็จการชำระเงิน

 

ติดต่อโซฟอสวันนี้ เพื่อให้เราช่วยเหลือคุณในการวางแผนเส้นทางการเรียนที่เหมาะกับคุณมากที่สุด เราสามารถช่วยคุณลงทะเบียนหลักสูตรได้ฟรี

 
ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการยื่นขอวีซ่า 

 

คุณสามารถหาข้อมูลระยะเวลามาตรฐานในการยื่นขอวีซ่าได้ ที่นี่

 

เราแนะนำว่าคุณควรจะสำรองเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวีซ่าหมดอายุในการที่จะเลือกเส้นทางวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร 

ทางเราแนะนำว่าควรจะยื่นขอวีซ่า 1 เดือนก่อนวีซ่าจะหมดอายุ เพื่อที่จะอยู่ในระยะที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เรามีบริการยื่นขอวีซ่าอย่างเร่งด่วน โดยเรามีบริการให้คำปรึกษาหลังจากเวลางานปกติ และในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีไว้สำหรับกรณีที่เร่งด่วนเท่านั้น

 

คุณสามารถหามาตรฐานเวลาการดำเนินงานของการยื่นขอวีซ่าได้ ที่นี่

 
ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าประมาณเท่าไหร่ 

 

คุณสามารถหาข้อมูลค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ได้ที่นี่ 

 

เราจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่า ราคาค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลในช่วงวันที่ 1กรกฎาคมของทุกๆปี 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า อาจจะประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แจ้งมาในภายหลัง และ ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าโดยไม่ใช้เส้นทางออนไลน์

 
ถ้าวีซ่าหมดอายุต้องทำอย่างไร

ถ้าคุณปล่อยให้วีซ่าของคุณหมดอายุโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่คุณยังอยู่ในออสเตรเลีย คุณควรจะติดต่อเราในทันที! การอยู่ในประเทศเกินที่วีซ่ากำหนดไว้จะทำให้มีผลกระทบที่ร้ายแรง เรายินดีที่จะช่วยคุณจัดการกับเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุด! 

 
ควรจะยื่นขอวีซ่าถัดไปเมื่อไหร่

 

เราแนะนำว่าคุณควรจะสำรองเวลาประมาณ 3 เดือนก่อนที่วีซ่าของคุณจะหมดอายุในการที่จะเลือกเส้นทาง และจัดเตรียมเอกสาร  

ทางที่ดีที่สุดคุณควรที่จะยื่นขอวีซ่า 1 เดือน ก่อนที่วีซ่าของคุณจะหมดอายุเพื่อที่คุณจะอยู่ในระยะเวลาที่ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม เรามีบริการยื่นขอวีซ่าอย่างเร่งด่วนโดยการให้คำปรึกษาหลังจากเวลางานปกติ และในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์สำหรับกรณีเร่งด่วนเท่านั้น

 
สามารถพาครอบครัวมาที่ออสเตรเลียได้หรือไม่

 

 Department of Immigration and Border Protection ได้จำกัดความหมายของ "ครอบครัว" ว่าเป็นคนในครอบครัวที่ใกล้ชิด คุณสามารถที่จะนำ ลูก พ่อแม่ สามี หรือภรรยามาที่ออสเตรเลียได้ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพาสมาชิกครอบครัวมาที่ออสเตรเลียได้ ที่นี่ หรือติดต่อเราวันนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
สามารถต่ออายุวีซ่าได้หรือไม่ 

 

คุณไม่สามารถที่จะต่ออายุวีซ่าได้ แต่สามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้